Tuinontwerpers of tuin en landschapsarchitecten

Het beroep tuinontwerper is een vrij beroep, dat betekent dat er geen vestigings en vakbekwaamheid eisen zijn. Er zijn tegenwoordig allerlei tuinambassadeurs, tuinconsulenten of tuingeluk-adviseurs (van bijv; de Vlinderstichting of de Vogelbescherming) die zich, na een korte cursus, tuinontwerper laten noemen. Het kan zijn dat ze daarnaast ook echt tuinontwerper zijn. Een beetje tuinontwerper heeft een goede groene (MBO) (voor)opleiding gehad en/of bijv; de Van Hall Larenstein-opleiding.

Veel echte tuinontwerpers laten zich op hun beurt weer gemakkelijk tuinarchitect noemen. In Nederland is de titel ‘tuin- en landschapsarchitect’ bij wet beschermd. Dat betekent dat alleen personen die een door de wet erkend diploma hebben en zijn ingeschreven in het architectenregister zich tuin- en/of landschapsarchitect mogen noemen.

Op dit moment geven alleen een diploma van Wageningen University en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam recht op inschrijving in het register. Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid aan personen die niet beschikken over deze diploma’s maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoen deel te nemen aan een jaarlijks georganiseerd architectenexamen dat ook toegang geeft tot inschrijving in het register.

De Wet op de architectentitel is in 1988 in werking getreden. De wet bepaalt dat alleen personen die zijn ingeschreven in het architectenregister de titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mogen voeren. Ook zijn er strikte bepalingen voor de naamgeving van bureaus.
Voor meer informatie > titelbescherming

De wet beschermt de titel, niet het beroep. Iedereen mag in Nederland werkzaamheden op het gebied van architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur verrichten, mits men zich niet ten onrechte van de titel bedient.

De doelstellingen van de Wet op de architectentitel zijn:

  • Kwaliteitsborging
    Waarborgen dat vormgevers van stad en land voldoende zijn opgeleid om vakbekwaam hun werk te doen.
  • Bescherming van opdrachtgevers
    Indien de opdrachtgever een geregistreerde ontwerper inschakelt mag hij ervan uitgaan dat deze beschikt over voldoende deskundigheid om de opdracht te realiseren.
  • Implementeren van Europese regelgeving
    Dit verduidelijkt de wettelijke positie van de Nederlandse architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect en vergemakkelijkt de toegang tot werk in andere EU-landen.

Alle aspecten rondom de titelbescherming en het beheer van het architectenregister zijn ondergebracht bij Bureau Architectenregister. Op de website van Bureau Architectenregister kun je alles nalezen over de wet, het register en voorwaarden om als tuin- en landschapsarchitect geregistreerd te worden.

Voor meer informatie > NVTL