Investeren in een groene omgeving? Profiteer van belastingvoordeel!

Zaanstad 8 augustus

Steeds meer consumenten, overheden en bedrijven maken duurzame keuzes voor
hun tuin, bedrijfsterrein, park of andere buitenruimte. Daarmee dragen zij bij aan meer
biodiversiteit, een beter leefklimaat en de gezondheid van mensen.

Investeringen in De Levende Tuin, die aantoonbaar bijdragen aan de versterking van de
biodiversiteit, komen sinds 1 januari 2015 in aanmerking voor investeringsaftrek. Dit is het
resultaat van actief lobbywerk van Branchevereniging VHG. Op verzoek van VHG zijn dergelijke
investeringen opgenomen in de Milieulijst die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) jaarlijks opstelt. Bedrijven die investeren in technieken/producten die op de Milieulijst
staan, kunnen tot maximaal 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

De regeling is bestemd voor ondernemingen die:

 • inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.
 • van plan zijn om minimaal 2500 euro te investeren in innovatieve en milieuvriendelijke technieken/producten die op de Milieulijst staan.

img004

Hoe het werkt.

Hoe u van deze regeling kunt profiteren, is te lezen op de website van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (onder ‘Stappenplan aanvragen MIA/Vamil’). Daar moet de
investering namelijk worden gemeld. Deze instantie beoordeelt of het bedrijfsmiddel aan
de voorwaarden voldoet.

Over de Milieulijst.

Op de Milieulijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (Vamil).
Naast De Levende Tuin staan op de lijst bijvoorbeeld ook:

 •  Milieuvriendelijke producten met een certificaat zoals DUBOkeur, Milieukeur of NLGreenLabel
  (A1810)
 • Ondergrondse wateropslagvoorzieningen (A2141)
 •  Voorzieningen voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater (F6441)
 •  Voorzieningen voor de gecontroleerde regenwateropslag op platte daken (F6442)
 •  Vegetatiedaken (F6420)
 •  Gevelbegroeiingssystemen (F6421)
 •  Muurbegroeiingssystemen (G6422)
 •  Moerasbedden- of helofytenfilters (A5140)
 •  Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving op basis van de checklist
  Groen Bouwen van de Vogelbescherming, zie http://www.vogelbescherming.nl. (F6320)
 •  Natuurspeelplekken in en bij de bebouwde omgeving (B6321)
 •  Natuurzwemvijvers (B6425)

Hulp van de subsidieadviseur.

Om het u gemakkelijk te maken, kunt u via de VHG-hovenier/groenvoorziener ondersteuning
krijgen van de subsidieadviseurs van Grant Thornton. Zij bieden u advies en
ondersteuning in de procedure. Zo nodig overleggen zij van tevoren voor u met RVO.
Vervolgens begeleiden zij de melding bij RVO binnen de gestelde termijn van 3 maanden.
RVO toetst of de omschrijving voldoet aan de Milieulijst en geeft een verklaring af, waarin
zij aangeven dat u, wat RVO betreft, de investering mag opvoeren in uw belastingaangifte.
De kosten voor de ondersteuning en de begeleiding van de melding bij RVO bedragen
a 350,- excl. btw per melding. Deze vindt u terug op de offerte van uw hovenier.

Bekijk hier een PDF met meer informatie van de VHG.

Website VHG

Website NL Greenlabel