Gids voor biologisch Tuinieren (1)

Het rommelt behoorlijk in Den Haag, het boerenland en de Nederlandse natuur. De inzet hierbij vormt het teveel aan stikstof. Nou hebben de Nederlandse tuiniers geen koeien lopen op het gazon. We kunnen als tuiniers en beheerders van openbaar groen wel een hoop dingen anders gaan aanpakken, zodat we de chemie totaal uit onze tuinen en parken bannen. Kunstmest en andere chemische hulpstoffen zijn ook uit den boze en hebben ook een zeer negatieve impact.

Foto door Frans van Heerden op Pexels.com

In deze editie hebben we het over; bemesting en komen onderwerpen aan de beurt zoals het opzetten van composthopen. In volgende edities gaan we in op groenbemesting en o.a het aanleggen van houtwallen.

Wat is biologisch-dynamische tuinbouw

Foto door Erin Hobbs op Pexels.com

Omdat de chemische land- en tuinbouw voor zijn opbrengsten afhankelijk is van chemische prestaties en vindingrijkheid en zich bovendien niet richt op het leven. De boer moet meer worden gezien als verzorger van de dieren, planten, bodem, landschap en voedsel voor het medemens.

Al in 1924 gaf dr. Rudolf Steiner een serie lezingen, dit op verzoek van een aantal boeren, akkerbouwers, tuinders en kwekers. etc. Er mag op een biologisch bedrijf wel gebruik maken van technische ondersteuning, dit mag echter niet overheersen. Hierbij nam Steiner enkele richtlijnen in.

  • De aarde in zijn geheel, met alle planten en dierenleven is één groot ademend levend geheel.
  • Planten en dieren en een gezonde bodem zijn van elkaar, en kunnen elkaar over en weer gezond maken.
  • Het landschap (of het milieu) is een gezonde ontwikkeling van de erin levende organismen.
  • etc.

Later gaat Steiner veel verder in zijn denkbeelden. Licht en warmte van de zon werken mee. Net zoals de maan, de planeten en de sterrenbeelden.

Foto door Pixabay op Pexels.com

Organische meststoffen

Meestal is het doel van deze bemesting, het in de grond brengen van voedingsstoffen voor de planten van de komende teelt. Net zo belangrijk is het in de grond brengen van deze organische mest om het bodemleven, het humusgehalte en om de structuur van de bodem te verbeteren.

Het voeden van de bodem is dus ook belangrijk, hierbij is het voeden van de nieuwe beplanting ondergeschikt. Voor structuurverbetering zal meestal voor-verteerde strorijke mest worden gebruikt.

Mest & composthopen

Van vrijwel alle soorten plantaardig of dierlijk afval kan compost worden gemaakt. Er moeten een aantal grondregels in acht worden gehouden:

  • De juiste C:N-verhouding, Plantaardig materiaal bestaat voor een groot deel uit koolstof (C=carbonium) Koolstof geeft de plant stevigheid. Jonge plantdelen,, jong gras en nieuw frisgroen blad bevatten minder koolstof, wel meer water en meer stikstof. N=nitrogenium, zit vooral in vlinderbloemige zoals bij klavers, lupine, bonen en erwten bevatten nog iets meer stikstof.
  • Voldoende lucht en water
  • Geen giftige stoffen erdoor mengen.
Foto door Pixabay op Pexels.com

De maten van een dergelijke mesthoop zijn 2 meter breed, lengte onbeperkt en de hoogte is 1,5 meter.

Het vermengen is belangrijk. Als de mest en het stro in koeken en plukken (onvermengd) naast elkaar liggen, dan zal de vertering ook onregelmatig verlopen. Vermenging met wat kruimelige grond of doorgevroren bagger is altijd gunstig. Het is belangrijk om ook te zorgen voor genoeg zuurstof in de hoop. Er ontstaat anders broei, en daar zit u vast niet op te wachten.

In het volgende deel van deze korte serie gaan we het hebben over de behandeling van de compost en mesthoop. Volgend deel staat dinsdag 25 oktober op tuienstruinen.org