Uw Paradijs voor slechts €200.000

Een landelijke tendens laat zien dat er in de afgelopen 15 jaar een groot areaal, namelijk 250 Ha aan volkstuinen in ons land verloren is gegaan. Vaak zijn dit de grotere complexen in de Randstad die verloren zijn gegaan . Ook liepen het aantal bezoeken aan volkstuinen flink terug. Naast de recreatieve waarde heeft de volkstuin ook een natuur-waarde en zeer zeker ook een maatschappelijke waarde. De volkstuinen in onze streek hebben een leegloop in de jaren negentig om weten te buigen naar een stijgende vraag waardoor er nu vaak zelfs wachtlijsten zijn.

Als u eenmaal een volkstuincomplex bezoekt zal ook u worden gegrepen door de groene kracht. Weides met vooral gemengde inheems beplanting en tuinen met nette hagen. Vaak met een tuinhuis en een gemeenschappelijk gebouw. Vroeger had dit de naam van kantine, tegenwoordig noemt men dit een bistro. Steeds meer tuinen veranderen van moestuin naar onderhoudsarm met barbecue. De happy few (al of niet van de grachtengordel) heeft de meeste tuien van een uitstervend ras volkstuiniers in beslag genomen. Het was een oase in de binnenstad waar uw welstand zegevierde en de biodiversiteit het altijd won..

In ons land is een beperking geldig als in een land als Oostenrijk dit losgelaten. Hierdoor kan het zijn dat een volkstuin bijna 2 ton kan opleveren. En dat gebeurde dus ook? Volkstuinvereniging AVVN/HP De Tijd

Dan is er ook nog de tendens die zich al jaren geleden openbaarde en vooral grote complexen trof. Het betrof hier zo’n 250 Ha aan volkstuin. Ook het bezoekersaantal liep sterk terug.

Naast de recreatieve waarde heeft de volkstuin ook een natuur-waarde en zeer zeker ook een maatschappelijke waarde. De volkstuinen in ons land hebben een leegloop in de jaren negentig om weten te buigen naar een stijgende vraag, waardoor er nu vaak zelfs wachtlijsten zijn.

Zichtbaar is de trend van ouderwetse nuts tuinen met Hollandse groenten naar een veelkleurig sortiment met exotische gewassen en bloemen. Dat gaat hand in hand met de komst van jongere leden, meer vrouwelijke leden en leden met een diverse culturele achtergrond. Vooral de succesvolle schooltuinen dragen direct bij aan de integratie.

Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog heerste er voedselgebrek en de volkstuintjes maakten in die periode een enorme groei door. Er was een groot tekort aan aardappelen en groenten en grondeigenaren zoals overheden en bedrijven stelden grond beschikbaar om gebruikt te worden als volkstuin. Bedrijven als Verkade, Honig, Nederlandse Spoorwegen, etc

Over de jaren heen is te zien dat de reden om een volkstuin te hebben is verschoven. De volkstuinen zijn geboren vanuit noodzaak, om te voorzien in de behoefte aan voedsel waar andere voedselbronnen beperkt waren. Deze noodzaak is meer en meer verdwenen en heeft plaats gemaakt voor de behoefte aan recreatie en hobby.

De volkstuinen in Nederland beginnen steeds meer het aanzien te krijgen van recreatieparken. Met bebouwing in de vorm van grote tuinhuisjes, speelattributen en soms ook zwembaden is het net zo belangrijker geworden dan het tuinieren. Ook koken is erg populair. We hebben het bij de wachtlijst van een huis-je met tuin van 6000 tuinen.

Je moet het dus van een kennis of vriend hebben. De wachtlijst gaat waarschijnlijk uw pensionering voorbij. Succes in ieder geval!

tuinenstruinen.org HP de Tijd / Gemeente Zaanstad / Volkstuinbond AVVN / Richard Murphy / Gert Tabak