De grote groene beleving: Floriade 2022 Almere

Almere is vanaf 14 april 2022 het middelpunt van de Nederlandse en internationale tuinbouw. Daarnaast zijn er ook nog eens 40 landen die zichzelf presenteren op het groene gebied. Het thema van deze eenmaal in de tien jaar georganiseerde tuinbouwexpositie is Growing Green Cities, groene oplossingen laten zien om het wonen in de stad leuker, leefbaarder en duurzamer te maken.

Eerder schreven wij een uitgebreide reportage over de collectietuin van de Heer J.P. Kortmann die enkele jaren terug nog volstond met de Nederlandse collectie Camellia. Nu staan er op dezelfde plek een collectie boompioenen. De Camellia’s hebben een plek gekregen op deze Floriade, heeft Kortmann ons laten weten vlak voor de publicatie.

Een groot deel van het Floriade-terrein was eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dit betrof ongeveer 24 ha, waarvan een groot deel bestond uit water (ongeveer 10 ha). Zoals u wellicht al weet wordt het terrein waar de Floriade zal plaatsvinden na het evenement ontwikkeld als een groene, duurzame woonwijk.

Een eigen paviljoen of tuin? Elk kavel dat je kunt inrichten heeft een oppervlakte van 920m2. Of je combineert 2 kavels om een nog grotere stempel te zetten. Je kunt ook met meerdere ondernemers als groep een kavel vullen. Je kavel is te gebruiken voor een tuin, een paviljoen of een combinatie daarvan.

Steeds meer mensen zullen zich, in een situatie waarbij de wereldbevolking nog sterk zal groeien, gaan vestigen in steden. In het jaar 2050 verwacht men dat maar liefst 68% van de wereldbevolking in een stad zal wonen. Voor een groot deel kan groen ingezet worden om op een innovatieve manier invulling te geven aan duurzaamheid, maar ook aan de biodiversiteit kan bijdragen.

Een vogelvluchtperspectief van het Floriade-park aan weerszijden van snelweg A7 verbonden door een overgang en een spectaculaire kabelbaan

De Floriade is dus een tuinbouwevenement dat om de tien jaar op een andere locatie in Nederland wordt gehouden. Eerder waren er o.a. floriade’s in de Haarlemmermeer, Amsterdam (1 x Flevopark en 1 x in het Amstelpark), Venlo etc. Het is de 7e keer dat de wereldtuinbouwtentoonstelling wordt gehouden.

Het Floriadepark is een feest van groen en duurzame technologie. In dit levend laboratorium worden nieuwe technologieën voor groen, voedsel, energie en gezondheid onderzocht en toegepast.

De Floriade is een kans voor Nederlandse bedrijven, actief in de tuinbouw om hun binnen,- en buitenlandse klanten ook naar hun bedrijf te halen

Het park is opgebouwd uit permanente onderdelen en onderdelen specifiek voor de Expo. Allemaal dragen ze bij aan Floriade’s vier subthema’s: Greening the City, Feeding the City, Healthying the City en Energising the City.

Inspirerende tuinen, congressen, workshops en tentoonstellingen wisselen af met indrukwekkende attracties, verrassende proeverijen, kunst en cultuur. Het gebied is vol energie en actie.

Rectificatie; Per ongeluk werd hier geschreven dat de bovenstaande foto de inzending van Japan betrof. Lezers hebben hier feedback opgegeven en inderdaad betreft het hier een impressie van de inzending van Indonesië. Dank voor uw feedback.

Van de buitenlandse deelnemers zijn Indonesië en Italië al bekend, de rest blijft nog een verrassing.

De Nederlandse tuinbouw presenteert bij Floriade Expo 2022, samen met nationale organisaties en internationale deelnemers, innovaties en oplossingen voor duurzame en leefbare steden. Momenteel telt de aarde 7 miljard inwoners. Meer dan 50% leeft in stedenꓼ in 2050 zal dit naar schatting 68% zijn.

foto; Gert Tabak tuinontwerp; Ton ter Linden

In vak 31 van het arboretum, onderdeel van de letter ‘A’ is gestart met de aanplanting van de Allium, zoals de botanische naam van de sierui heet. Deze verwilderingsbol is de eerste in een reeks van 14.000 bollen die in dit deel van de letter ‘A’ worden geplant en die ook na de Expo blijft bloeien. Zo wordt richting de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 van A tot Z geplant om alle 191 vakken van het arboretum te verrijken.

Floriade Expo Almere 2022 | Website

We houden u op de hoogte als er meer te melden is over de Floriade. U kunt dit volgen via de TuinenStruinen PlantCourant.