GO WILD! Eigen Flora eerst!

Er is een groeiend enthousiasme onder tuinbezitters, hoveniers en groenbeheerders om groen zo veel mogelijk bij-, en vlindervriendelijk te laten zijn. Dat is op zich natuurlijk een goede ontwikkeling. Het is nu wel tijd om eens verder te kijken dan onze schoffel lang is! Veel van de zadenmengsels en kant-en-klare composities in potten, verkrijgbaar in de tuincentra, bevatten in (te) veel gevallen insecticiden en ongewenste (invasieve) exoten. Een regelrechte bedreiging voor onze eigen Nederlandse flora en dus ook voor de belangrijke insecten die wij niet kunnen missen o.a vanwege hun (broodnodige) eigenschap om gewassen te bestuiven.

Wilde Marjolein | Origanum vulgare | bol.com

Oogstrelend

Al tientallen jaren worden er veel tuinplanten gekweekt waarbij het enige criterium is de bloemen er visueel mooi uit te laten zien. Bij de planten worden de bloemen steeds groter en meer gevuld, hierdoor is vaak de balans tussen de plant en zijn bloeiwijze helemaal weg. Bij steeds meer gevulde bloemen kunnen de insecten niet meer bij de stamper en meeldraden komen, in veel gevallen zijn deze zelfs helemaal afwezig. Deze planten zijn dus gekweekt om zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor de grote meute, niet kieskeurige, kopers van tuinplanten. Niets mis mee natuurlijk, maar voor veel bedreigde inheemse insecten heeft het totaal geen effect.

Gele Ganzenbloem | Glebionis segetum | NL Wikkipedia

Laten we met zijn allen eens beter opletten bij het kopen van tuinplanten en zaden(mengsels). Het kan natuurlijk niet zo zijn dat u goedbedoelde aankoop van zaden voor insectenbloemen een totaal averechts effect heeft en desastreus is voor bezoekende insecten. Groenbeheerders, vaak in dienst bij de gemeente of een grote instelling (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat of Staatsbosbeheer), maar ook agrariërs, hebben in veel gevallen de verantwoordelijkheid over grote oppervlaktes aan groen. Uit eigen initiatief of mede ingegeven door de publieke opinie kiezen zij ervoor om plekken zoals bermen en akkerranden in te zaaien met zadenmengsels. Daarbij hebben zij de keuze om voor goedkope mengsels uit landen zoals Roemenië te kiezen of de duurdere zadenmengsels uit Nederland. Er bestaat echter een grote kans dat de goedkopere varianten uit zuidoostelijke landen insecticiden bevatten en soorten die voor ons land niet inheems zijn.

Ruige weegbree | Plantago media | Cruijdthoeck

Apen in het park

Ooit zijn er in ons land, waarschijnlijk door illegale import, kikkers uit Amerika terecht gekomen in onze natuur. Deze grotere kikkers zijn vaak door het opeten en verjagen van onze Nederlandse kikkertjes de reden dat deze op grote schaal uit ons landschap aan het verdwijnen zijn. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden, wat dacht u van de niet inheemse waterhyacinten die veel problemen opleveren in onze sloten door hun invasieve eigenschap. Ook een groot probleem vormt de agressieve voortplanting van de Fallopia japonica (Japanse duizenknoop) of Polygonum. Zelfs de kleinste delen van de plant, bijvoorbeeld stukken van de wortel die soms in de grond kunnen achterblijven, zijn al voldoende om de plantensoort te verspreiden, zodat ze zich op nieuwe plekken kan vestigen. Zo kunnen exoten die in de goedkopere zadenmengsels voorkomen de inheemse soorten verdringen.

Blauwe knoop | Succisa pratensis | NL Wikkipedia

Aanleg en onderhoud

Als een plant weinig voeding uit de grond kan halen, een schrale grond, dan is hij eerder geneigd om veel bloemen te vormen om zijn voortplanting de meeste kans van slagen te bieden. Dat dit niet voor alle wilde bloemen opgaat, zie je bij akkerkruiden. Deze zijn juist gewend om wat voeding mee te pikken uit de bemeste akkers.

Er zijn natuurlijk nog meer criteria waardoor planten zich op bepaalde plekken (habitat) kunnen handhaven, daar kun je bijvoorbeeld op deze website meer over lezen.

Het uiteindelijke rendement van een gezaaide beplanting staat of valt met de goede voorbereiding van de grond en het beheer van deze beplanting.

Vals kiembed

Een goed begin is het halve werk, al duurt het wat langer. Een goede voorbereiding is het maken van een vals kiembed. Het gebied wat u wilt gaan inzaaien maakt u schoon van onkruid, ofwel het verwijderen van ongewenste planten. Vervolgens geeft u overgebleven plantjes en zaden die nog in de grond zitten de kans om zich te ontwikkelen, zodat u ook deze kunt verwijderen. Eventueel herhaalt u dit zo vaak als nodig is. Uw zadenmengsel heeft zo een grotere kans zich te vestigen zonder al te veel concurrentie.

Niet alles wegmaaien

Door in stappen te maaien, dus pleksgewijs variëren met tijdstippen om te maaien krijg je een habitat waarin bijen en vlinders zich in alle fasen van hun levenscyclus in thuis voelen.

Meer over dit onderwerp en het aanschaffen van zaden, kun je vinden op de volgende websites:

Vanwege het belang van het onderwerp in bovenstaand bericht is gekozen voor deze titel, om zo veel mogelijk op te vallen. Er is geen enkel ander doel!