Betere leefbaarheid en imago door groen in Farum Midtpunkt

Farum Midtpunkt Denemarken

Hoe landschapsarchitecten ivloed hebben op de leefbaarheid in woongemeenschappen.

Dit in Denemarken wereldberoemde sociale huurproject uit de jaren 70 is destijds gebouwd volgens modernistische opvattingen. Het idee er van was combineren van eengezinswoningen in een gesloten gemeenschap met een aantal publieke voorzieningen voor de gezinnen.

De huidige bewoners hun wens was om het meer open te maken naar de omliggende woongemeenschappen. Terwijl er ondertussen met respect moet worden omgegaan met de waarden waarop de woongemeenschap destijds is gesticht.

De buitenruimtes bestaan uit recreatieplekken en pleintjes, smallere paden en op de begaande grond parkeergelegenheid. Het voordeel hierbij is dus dat de woningen te betreden zijn via het recreatieve padenstelsel en gescheiden is van auto’s, scooters etc. Een veilige omgeving dus voor o.a kinderen om in op te groeien zonder gevaarlijke verkeerssituaties.

Het zwevende padenstelsel tussen de woningen heeft open plekken waar een naturalistische beplanting, waarbij het omliggende landschap, als inspiratie diende.

De paden met hun zorgvuldig gekozen beplanting maakt van Farum Midtpunkt een leefbaarder geheel en heeft een gunstige invloed op de beeldvorming van dit soort woonprojecten. Niet onbelangrijk daarbij is dat de bewoners nu een veiliger gevoel hebben. Ook het open karakter geeft een beter contact met het naastgelegen stadscentrum van Farum.

Landschapsarchitect: Rambøll Architecture and Urban Development
Client: Furesø Boligselskab v. KAB
Bouwer: Rambøll Denmark A/S
Ontworpen in; 2012
Oplevering: 2016
Locatie: Farum, Denemarken

foto’s; Rambøll Architecture and Urban Development