Gids om te tuinieren met een klein budget (1) Eigen tuin of niet

De vele positieve aspecten van tuinieren kunnen een belangrijke reden zijn om ook als u weinig te besteden heeft een eigen groen paradijs te (ver)bouwen. Een nieuwe serie berichten op TUINENSTRUINEN.ORG;  Gids om te tuinieren met een klein budget, bedoeld om de creatieve geest, die we allemaal (vaak onbewust) in ons hebben, te prikkelen om te gaan tuinieren en daardoor de vele positieve aspecten ten volle te benutten.

Het gaat goed met de economie in ons land en veel mensen hebben daardoor meer te besteden. Er is echter nog steeds ook een grote groep mensen, die om wat voor reden dan ook, elke dag weer moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. De stress die dit meebrengt is reden te meer om te gaan tuinieren.

 

Nut en genoegen 

Waar in vroeger eeuwen de nutsvoorziening een belangrijk pluspunt van een eigen tuin was, heeft de massaproductie van groenten, fruit en bloemen tegen zeer aanvaardbare prijzen deze functie naar de achtergrond gedrongen. Tegelijkertijd zien we juist die functie weer naar voren komen in volkstuinen en buurtmoestuinen. Het gaat dan om extra verse, biologisch geteelde of cultuureigen groenten, de nabijheid van de teelt en zeker ook het educatieve aspect: kinderen leren waar voedsel vandaan komt.

Tuinieren kan een solitaire aangelegenheid zijn en tuiniers zijn grosso modo ook eerder
minder dan meer sociaal dan anderen. Wel hebben ze meer contact met directe buren.
Toch heeft tuinieren ook sociale waarden.

Net als bij sport is er een community rondom tuiniers, zoals tuinclubs en (volks)tuinverenigingen, maar ook informele groepen liefhebbers. Buurtmoestuinen kunnen de onderlinge relaties in de buurt een impuls geven, hoewel ook uitsluiting kan meespelen en de relaties niet altijd vanzelf goed blijven. Maar in combinatie met de verfraaiing van de omgeving en het plezier dat actieve tuiniers scheppen in het tuinieren, is het enthousiasme voor deze trend onder gemeenten en woningbouwverenigingen begrijpelijk.

agriculture basket beets bokeh
Photo by Pixabay on Pexels.com

lees hier meer over het eerste grote onderzoek naar horticultuur in ons land gedaan door het CBS.

Tuinontwerper Noël van Mierlo:

‘De tuin neemt een belangrijke plek in ons leven in. Ze leent zich bij uitstek om er in te aarden. Om zó dicht bij je eigen natuur te komen’

In Nederland heeft maar liefst 70% van de huiseigenaren en huurders de beschikking over een tuin bij huis.

 

De volkstuin

Als u niet de beschikking heeft over een eigen tuin bij uw huis dan kunt u overwegen om eens bij u in de buurt te informeren naar de kosten (en een evt. wachtlijst) voor een volkstuin. U zult in de meeste gevallen merken dat de kosten voor zo’n tuin niet al te hoog zijn, deze liggen zo ongeveer tussen de € 150,- en € 300,- per jaar. Uw tuin is dan ongeveer 150 (á 250 m2.)

In veel plaatsen, vooral in de randstad zijn volkstuincomplexen het slachtoffer van veranderingen in het bestemmingsplan zodat er woningbouw kan plaatsvinden. De volkstuinen worden dus schaarser en de wachttijden langer. Wees er dus op tijd bij!

De gemiddelde stadstuin bij een huis is +/- 60/70 m2, u kunt er dus over nadenken om een volkstuin (ca. 150 m2) met een of twee andere te gaan runnen. Bedenk wel dat op het gros van de volkstuincomplexen wordt verwacht (of verplicht) dat u enkele taken tot u neemt voor het algemeen nut, dit kan zijn; kantinedienst, paden schoonhouden, onkruid wieden, onderhoud aan hagen etc. Het positieve van deze verrichtingen is dat juist hierdoor de tuinpprijzen per jaar goed in de hand te houden zijn.

De jaarlijkse huur/pacht van een volstuin wegen niet op tegen de vele voordelen. Zo kan al in het eerste jaar winst worden gemaakt als u groente en fruit gaat telen. Over de invulling van de volkstuin als sier- of moestuin (of een combinatie hiervan) gaan we in een later deel van deze serie berichten uitgebreid in.

Tuinieren gaat samen met een gezonde lifestyle: wel sporten, maar minder beeldscherm kijken

man and woman leaning against each other near tree trunk
Photo by Natthanon Kongyam on Pexels.com

Een tuin bij uw woning

Als u beschikt over een eigen tuin bedenk dan dat dit een waardevol bezit is en benut dit dan ook als zodanig. Is uw eigen tuin toch nog te groot, bijvoorbeeld door ziekte of de tijd die u kunt vrijmaken dan heeft u wellicht een bovenbuur, vriend, kennis of familielid die maar al te blij is dat ook hij of zij nu kan gaan tuinieren.

Heeft u geen groot sociaal netwerk denk dan eens aan het bekende kaartje bij de supermarkt, informeer bij uw sociale wijkteam of kijk eens op een website zoals; www.buuv.nu 

Een volbetegelde tuin is niet meer van deze tijd. Tegels horen vooral een praktisch aspect van de tuin te zijn. Er hoort bestrating te zijn om van het terras bij het huis naar de achter in de tuin liggende schuur te kunnen lopen en evt de poort te bereiken. Tegels zijn er dus voor de praktische kant. Tuinen vol met tegels dragen bij aan overstroming van het riool bij intense regenbuien doordat het klimaat aan het veranderen is.

Tuinen horen tegenwoordig een buffer te zijn tussen hevige regenval op uw woning en terrein en het riool. Deze uitvoering van de tuin als buffer heeft het voordeel dat regenwater vertraagd wordt afgegeven aan de riolering (of de speciale buizen voor afvoer van regenwater). De snelheid waarin het water uw perceel verlaat wordt gemeten in het run-off effect. Lees hier meer over dit aspect van tuinieren.

close up of tree against sky
Photo by Pixabay on Pexels.com

Geen eigen tuin

Als u niet over een tuin beschikt en een volkstuin ook niet mogelijk is dan zijn er nog genoeg mogelijkheden om te gaan tuinieren. Hieronder staan er een aantal:

  • Het balkon:  op het balkon bestaat de mogelijkheid om in bakken en potten te gaan kweken of sierplanten in te plaatsen. Ook behoort een muurtuin tot de mogelijkheden. In een ander deel gaan we hier uitgebreider op in. Zo is het allereerst van belang om te checken hoeveel gewicht uw balkon aan kan.
  • De buurttuin: Bij sommige buurttuinen bestaat de mogelijkheid om op een klein oppervlak uw eigen groente te verbouwen. Bij de meeste is buurttuinen is het mogelijk om als vrijwilliger mee te werken aan alle voorkomende werkzaamheden op de tuin.
  • Landgoederen, heemtuinen en parken etc. in private handen of een stichting/vereniging zoals bijvoorbeeld Natuurmonumenten. Hier is het ook vaak mogelijk om als vrijwilliger aan de gang te gaan. Dit geldt ook voor helende tuinen bij zorginstellingen.
  • Sociaal tuinieren: Dit succesvolle project is een initiatief van St. Present en de Nederlandse Tuinenstichting. Begonnen in Amsterdam wordt het langzaam in meerdere plaatsen gestart. Vrijwilligers helpen bij het opknappen en onderhouden van tuinen waar de tuinbezitters dit niet meer zelf kunnen uitvoeren. (website)

In volgende delen van deze serie berichten gaan we o.a. in op de invulling van de tuin, het verzamelen van zaden, vermeerderen/kweken van planten, hergebruik van materialen etc. Ook milieuaspecten komen aan de orde bijvoorbeeld als we het hebben over regentuinen en bij en vlindervriendelijk tuinieren.

Photo by Pixabay on Pexels.com