Thema Klimaat: Tuinbezitters moeten verantwoording nemen!

Vandaag is in Parijs de klimaattop van de V.N. van start gegaan. De komende tijd zullen we via de diverse media bestookt worden met het een nog betere idee dan het andere. Het verleden van dit soort topvergaderingen met regeringsleiders van over de hele wereld, heeft een hoop van ons nogal sceptisch gemaakt wat betreft de resultaten die uiteindelijk ook echt worden uitgevoerd.

Toch lijkt er deze keer iets meer reden voor optimisme wat betreft maatregelen op regeringsniveau. Daarnaast merken steeds meer mensen de gevolgen van de opwarming rechtstreeks. Tuinbezitters zullen zich steeds meer moeten gaan beseffen dat zij met hun tuin, hoe groot of klein ook, een grote verantwoording hebben en moeten nemen in deze problematiek  waarbij de toekomst van onze planeet in het gevaar is.

Wij kunnen als bezitters of beheerders van tuinen en parken niet langer meer wegkijken en de verantwoordelijkheid bij Den Haag neerleggen. Wij zullen onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

Tuiniers, tuinverenigingen en stichtingen, en het internationale netwerk van botanische tuinen kunnen het voortouw nemen in het beschermen van de wereldflora, aldus de Britse professor Stephen Blackmore die tevens de titel van The Queen’s Botanist in Schotland draagt. Volgens Blackmore is de impact die de mensheid heeft op de natuur zo groot dat er geen plekje op de aarde is die niet is beïnvloed door (negatief) menselijk handelen. Stephen Blackmore en het Britse Royal Horticultural Society roepen tuinbezitters waar ook ter wereld op om hun verantwoording te nemen.

Dit moet volgens de professor beginnen bij een drastisch andere manier van denken en/of tuinieren. We zouden ons als tuiniers moeten gaan bedenken dat onze tuin een onderdeel is van de grote mondiale tuin. Als we als tuinier een meer verantwoorde plantkeuze zouden doen en dit effect vermeerderd met miljoenen over de wereld, bedenk eens wat een positieve impact dit zou hebben.

In de praktijk komt dit neer op:

 • actief kiezen van planten die de grootste diversiteit van de andere soorten zullen ondersteunen, inclusief bestuivers als bijen en vlinders en andere ‘wilde’ dieren.
 • Het stedelijke landschap veel meer vergroenen door bijvoorbeeld het planten van bomen in tuinen en openbaar groen . Deze bomen absorberen luchtverontreiniging, reduceren grote klimaat-excessen en verbeteren de kwaliteit van onze leefomgeving.
 • Geen volbetegelde voortuinen voor de auto, in plaats daarvan kan er een plek komen waar (meer) groen en de auto een plek krijgen.
 • Door te tuinieren onze gezondheid en die van de familie te optimaliseren.
 • Krachten bundelen en ondersteunen wat betreft het openbaar park, (sociale) tuinen en tuinverenigingen als u niet beschikt over een eigen tuin.
SAM_1377
In de Heemtuin Zaandam

De Royal Horticultural Society (RHS) heeft jl. 29 oktober een plan van aanpak (RHS Science for Horticulture Strategy) bekendgemaakt met als doel; het verbeteren van het profiel en het belang van tuinieren.  Het plan moet de 27 miljoen tuiniers in het V.K. de tools aanreiken die zij nodig hebben om de nieuwe tuin- en maatschappelijke uitdagingen, waarmee zij worden geconfronteerd, in de toekomst aan te pakken. Hierbij moet u denken aan zaken als:

 • Verbeteren van het constateren, identificeren en managen van (nieuwe) plantenziekten. De aanpak is drieledig te weten: 1- opsporen 2- veldonderzoek 3- laboratorium technieken.
 • Promoten van milieuvriendelijk tuinieren en het (laten) ontdekken van de manier waarop planten ons gevoel van welbehagen en onze gezondheid vergroten.
 • Samenwerking tussen tuiniers en de research-afdeling van de RHS om elkaars kennis te delen en hier samen sterker van te worden (Synergie)

Tuinen, tuiniers en planten kunnen moeten een grote rol gaan spelen in het aanpakken van belangrijke milieuzaken zoals het zuiveren van de lucht tot het aanpakken van kleine tot grote overstromingen.

Het begint bij tuiniers deze zullen in hun tuin de verantwoording willen en moeten nemen om op een meer ecologische wijze te gaan tuinen. Velen waren al overtuigd. Andere tuiniers zullen nog naar een compromis zoeken en zo toch aansluiting weten te vinden.

In het V.K hebben tuiniers de beschikking over meer dan 400.000 soorten tuinplanten. Het overgrote deel is gecultiveerd en over-gecultiveerd, jarenlang werden de bloemen groter en gevulder en voor geen bij of vlinder was de nectar toegankelijk. De steeds mooier wordende bloem was meestal belangrijker dan hoe de plant er uit ging zien. Bij inheemse vaste planten zijn de verhoudingen bloem-plant veel beter in balans.

Vaak gaat het ook over exotische tuinplanten en hebben deze vaak in de zomer meer dorst dan planten die inheems zijn. De keuze is reuze in botanische soorten en inheemse planten welke uit Nederland of België komen. Dan hebben we nog de inheemse planten van grote delen van Europa en planten uit soortgelijke klimaatzones als de onze elders in de wereld. Ze bevorderen de biodiversiteit en zijn duurzaam doordat zij aan de lokale omstandigheden zijn gewend. Daar komt nog bij dat ze minder onderhoud nodig hebben waardoor en minder een beroep hoeft te worden gedaan op onvervangbare grondstoffen. Allemaal winstpunten en ook uiteindelijk voor het zorgelijke klimaat!

img004

Tuinen kunnen een buffer vormen tussen de gladde oppervlaktes van daken, trottoirs etc. en aan de andere kant grondwater en waterwegen. Wanneer we voorzieningen treffen als tijdelijke opslag voordat het (gereguleerd) wordt afgegeven. Dit kunnen muurtuinen, groendaken, regentonnen en vijvers zijn. Tuinen kunnen complete regentuinen worden. Ook met weinig budget kan je op creatieve wijze een hoop voor elkaar krijgen, om maar te zeggen dat tuinieren voor iedereen mogelijk moet zijn.

In ons land houden o.a. deze organisaties zich met milieu en tuinieren bezig:

Heeft u tips of opmerkingen omtrent dit belangrijke thema maak dan gebruik van de ruimte onder dit bericht waar u (makkelijk) een bericht plaatst.

Eén reactie op “Thema Klimaat: Tuinbezitters moeten verantwoording nemen!”

 1. Sinds 15 jaar hebben wij een vlindertuin bij ons huis in Hengelo (g). Dat wil zeggen dat wij het stuk , 2500 m2 , volgezet hebben met inheemse bomen ,struiken en planten, waard- en nectarplanten. In het ons omringende akkerland is deze tuin een belangrijke oase en stapsteen. Zoals inmiddels bekend ,gaat het met de vlinders op het platteland slechter dan met de vlinders in de stad! Daarom is deze tuin extra hard nodig. Om die reden kweek ik ook inheemse vlinders.Het afgelopen jaar kwam zelfs de oranje lucernevlinder en de kleine ijsvogelvlinder op bezoek.
  Maar… Helaas zijn de ringmussen verdwenen sinds er deze zomer zaaduien op het land naast onze tuin groeiden, de spuit ging zelfs herhaaldelijk over de bijenkasten heen die naast de uien gezet waren.
  Het afgelopen jaar hebben wij bijenlinten gezaaid in bermen en daar gaan wij mee door.
  Er moet nog veel gebeuren om de teruggang van bijen, vlinders en biodiversiteit te stoppen.
  Ook qua bewustwording, is er nog veel te doen.zo denken veel mensen nog steeds dat round-up geen kwaad kan en dat je geen groente kunt kweken zonder gewasbeschermingsmiddelen en insecticiden.
  In de zomer hebben wij de tuin opengesteld voor groepen.
  Ik ben contactpersoon van de Vlinderkring Achterhoek.

  Like