Hoe planten uw bedrijfsresultaat kunnen verbeteren

Groen doet goed, dat is een (steeds) bekend(er) gegeven. Een groeiend aantal stedelingen – van een verse generatie – hebben planten ontdekt en ervaren de positieve uitwerking ervan op hun woonomgeving.  Voor bedrijven, is er mits goed doordacht en ontworpen,  met planten op allerlei fronten winst te behalen.

Werken in een groene omgeving heeft veel voordelen voor bedrijven, van eenmanszaak tot multinational, waarbij de investering in groen al snel een positieve uitwerking kan hebben op het bedrijfsresultaat. In veel gevallen zijn de planten in en om het bedrijf, ingegeven vanuit onwetendheid, de sluitpost op de begroting en krijgen zij slechts de functie van decoratie.

planten als investering in uw personeel

NASA kantoor in Silicon Valley

In landen als Duitsland en Zwitserland krijgt groen al vele jaren veel meer waardering en worden planten ingezet als middel om een prettige, gezonde en verantwoorde werkplek voor werknemers te maken.

Een mentaliteits-kwestie.

Het eerste en belangrijkste aspect waar ondernemers mee moeten beginnen is groen in en om het bedrijf niet meer als sluitpost en slechts als decoratie – met een beperkt budget –  te behandelen maar we moeten het gaan zien als een investering in de bedrijfsvoering waarmee een positieve bijdrage kan worden geleverd aan het bedrijfsresultaat.

Een verandering van mentaliteit dus in een commercieel proces waarbij ook – en niet onbelangrijk – verantwoording wordt genomen ten aanzien van het milieu.

04_Personal_Fresh_Air-Julio_Radesca

Haal deskundigheid in huis.

Bij grotere bedrijven (en dus ook vaak grotere oppervlakten) is de volgende stap in (deze investering) dit proces ook van groot belang, namelijk het aantrekken van een Tuin en landschaparchitect/ontwerper  die met zijn/haar kennis het meest uit uw investering kan halen. Voor kleine bedrijven kan het in veel gevallen een onrendabele keuze zijn om een tuinarchitect of ontwerper in te huren, vaak is er ook maar een beperkte ruimte voor beplanting en kan u op een vrij eenvoudige wijze zelf uw beplanting aanbrengen.

Bij nieuw te bouwen projecten is het verstandig de Tuin en landschaparchitect vanaf het stadium van de tekentafel te laten samenwerken met de Architect om zodoende de beste voorwaarden binnen het ontwerp te scheppen voor planten en hierdoor teleurstelling en dus tegenvallende resultaten met deze investering te voorkomen.

Piet Oudolf (rechts) is een van de grondleggers van Naturalistische tuinontwerpen, Noel Kingsbury is promotor en publicist over naturalistisch/ecologisch tuinieren.
Piet Oudolf (rechts) is een van de grondleggers van Naturalistische tuinontwerpen, Noel Kingsbury is promotor en publicist over naturalistisch/ecologisch tuinieren.

De basis.

Het begint natuurlijk allemaal met de keuze welke planten u gaat inzetten om het doel te bereiken. Uiteraard hoeft zich hier als ondernemer niet mee te bemoeien want hier heeft u immers uw tuinontwerper voor ingehuurd. Toch in het kort even waarom er het best voor een ecologische benadering van de beplanting kan worden gekozen.

Wanneer het gaat om een nieuw bedrijfspand kunt u het beste kiezen voor een ecologisch/naturalistisch ontwerp, bij een bestaande beplanting kan deze door uw ontwerper worden aangepast.

De beplanting bij een ecologisch ontwerp bestaat voor een zo groot mogelijk gedeelte uit inheemse planten aangevuld met cultuurplanten.  Er worden combinaties gemaakt van planten die goed met elkaar kunnen gedijen en elkaar versterken. Deze stukjes nagebootste natuur hebben bewezen een grote aantrekkingskracht op mensen te hebben en hebben een duurzaam karakter doordat de planten gewend zijn aan de lokale omstandigheden en er hierdoor o.a. vrijwel geen extra watergift nodig is.

Naast dit duurzaamheids-aspect zijn er bij dit soort ontwerpen ook vele economische voordelen te behalen voor uw onderneming.

Fragment van een naturalistisch tuinontwerp van Piet Ouddolf
Fragment van een naturalistisch tuinontwerp van Piet Oudolf

De mogelijkheden.

 • Receptie/bureau’s: Vooral bij kleine tot middelgrote bedrijven is vaak elke vierkante meter binnen het gebouw benut, door niet al te grote planten in een fraaie sierpot op het bureau te plaatsen kan er toch een maximaal effect worden bereikt.
 • Interieurbeplanting: Vrijwel altijd zijn dit soort beplantingen op basis van hydrocultuur met als voordeel minder ziektegevoelige planten en een onderhoudsfrequentie die kan worden beperkt tot 1x per 3/4 weken. Er zijn tegenwoordig vele trendy potten die voor dit soort beplanting geschikt zijn.
 • Binnentuin: Een tuin in het gebouw bijvoorbeeld in de lobby of het atrium waar gebruik van kan worden gemaakt door de werknemers.
 • Verticale tuin: Een relatief nieuwe beplantingmethode voor binen en buiten waardoor groen kan worden toegepast op plekken waar dit voorheen niet mogelijk was. Er bestaan modulaire systemen met watervoorziening.
 • Buitenruimte/groenstroken etc. : Hier geeft het ecologische/naturalistische ontwerp, waarvoor we hebben gekozen, een eigentijdse uitstraling aan uw bedrijf. Stukken gazon die niet worden gebruikt voor recreatie maar hoofdzakelijk voor het visuele aspect worden veranderd in een wilde bloemenweide. Dit maakt deze plekken een stuk attractiever voor het oog maar ook het onderhoud ervan is duurzaam.
 • Daktuinen: Wanneer de constructie van uw pand het toelaat kunt u het dak  inrichten als tuin. Anders dan bij een groendak kan deze tuin worden betreden en bijvoorbeeld ingericht worden als plek waar uw personeel gebruik van kan maken. Er zijn zelfs voorbeelden van daktuinen waar een complete golfbaan is gemaakt.
 • Groendaken: Met groendaken is het de bedoeling dat deze zo min mogelijk worden betreden, de meeste voordelen zijn dan ook die voor het milieu. Wanneer personeel uitzicht heeft op deze groene daken is er ook economische winst te behalen.
Binnentuin Alterra Wageningen. Ontwerp van Copijn Landschaparchitectuur
Binnentuin Alterra Wageningen. Ontwerp van Copijn Landschaparchitectuur

Het rendement.

De tuinontwerper heeft voor uw bedrijf een plan opgesteld waarbij ook rekening is gehouden met uw wensen en heeft opdracht gegeven aan een (VHG) hovenier om deze uit te voeren. Het nieuwe of bestaande terrein/pand heeft een duurzame ecologische beplanting gekregen en geeft een nieuw elan aan uw bedrijf.

Door de decoratieve functie die uw groenvoorziening heeft bent u geneigd het budget hiervoor onder te brengen bij uw afdeling huishoudelijke dienst/facility services. Uit onderstaande punten zal u duidelijk worden dat de afdeling personeelszaken/human resources ook een steentje zal moeten gaan bijdragen aan dit budget vanwege de enorme invloed die planten hebben op de werkomstandigheden. In dit geval gaan aan de investering in groen zelfs winst halen en zijn de planten een inkomstenbron geworden.

De groene werkplek van verticale - tuinontwerper Patrick Blanc
De groene werkplek van verticale – tuinontwerper Patrick Blanc

1 – Imago

De nieuwe beplanting heeft een duurzaam karakter en geeft uw bedrijf een nieuwe uitstraling. Het ecologisch/naturalistisch ontwerp zorgt voor een grotere biodiversiteit waarmee u laat zien aan de buitenwereld dat uw bedrijf zijn betrokkenheid laat zien en investeert in een beter milieu.  Zorg dus voor aandacht in de media om uw betrokkenheid in een beter milieu optimaal te etaleren.

Wanneer u bijvoorbeeld bij uw nieuw te bouwen fabriek het dak laat uitvoeren als groendak waarop de oorspronkelijke planten van het gebruikte terrein worden geplaatst zorgt u ervoor dat de impact op het milieu zo klein mogelijk is. De natuur is er immers in het aantal vierkante meters vrijwel niet op achteruit gegaan.

Het groendak van Ford Motor Company in Dearborn Michigan was bij de oplevering in 2003 het grootste van Amerika.
Het groendak van Ford Motor Company in Dearborn Michigan was bij de oplevering in 2003 het grootste van Amerika.

Elders op het fabrieksterrein heeft uw ecologische beplantingsontwerp ervoor zorg gedragen dat het onderhoud tot een minimum is beperkt waardoor er aanzienlijk minder onvervangbare grondstoffen worden gebruikt. Dit draagt bij aan een duurzaam imago voor uw bedrijf.

Uw betrokkenheid en aandacht voor een beter milieu geeft uw bedrijf dus een groen imago en vergroot het vertrouwen in uw onderneming  hiermee scoort u dus al uw eerste WINST aangezien uw potentieel aan klanten dit enorm weet te waarderen en uw omzet hierdoor op (lange) termijn zal groeien.

Ford Motor Company Dearborn Michigan USA
Ford Motor Company Dearborn Michigan USA

2 – Onderhoudskosten.

Wanneer binnen in het bedrijf de beplanting nog niet op basis is van hydrocultuur is dit wel aanbevolen. Bij hydrocultuur liggen de onderhoudskosten tot gemiddeld 50% lager in vergelijking met aardecultuur. De aanschaf van hydrocultuur-planten is ongeveer 25% hoger maar daar staat tegenover dat de planten minder gevoelig zijn voor ziektes en daardoor een langere levensduur hebben.

Buiten (en evt. op het dak) is de beplanting zo samengesteld dat er minimaal onderhoud nodig is.  Om een optimale besparing te bewerkstelligen hebben we gekozen voor een ecologisch/naturalistische benadering van het ontwerp/beplantingsplan.

Bij een dergelijk ontwerp bestaat de beplanting voor een zo groot mogelijk gedeelte uit inheemse soorten aangevuld met cultuurplanten, de belangrijkste componenten hierbij zijn vaste planten, eenjarige planten die we volgend jaar weer terug zien omdat zij zich vermeerderen door zaad en een aantal siergrassen waarbij gekozen kan worden uit een zeer uitgebreid assortiment van hoog tot laag, dik en dun in het groen, zwart, wit of rood.

Gazon’s en grasstroken welke puur en alleen een visuele functie hebben worden omgetoverd tot bloemenweides waarbij een ieder die ernaar kijkt niet anders dan er verliefd op zal worden. Vaak vormt het bestaande grasveld de basis van deze weides, er is een manier waarbij jonge vaste planten (in plug-vorm) worden geplant en er is een manier waarbij er een (voor deze specifieke locatie) samengesteld zadenmengsel wordt gebruikt.

De specifieke kennis die uw tuinontwerper heeft op dit gebied zijn hier van cruciaal belang, net als bij de meeste ambachtelijke beroepen in ons land zijn deze beroepen niet beschermd.  onder dit bericht kunt u links zien naar tuinontwerpers en hoveniers die in dit soort ecologische tuinen zijn gespecialiseerd en hier vaak een jarenlange opleiding voor hebben gevolgd.

Bij het onderhoud kunt u WINST halen uit;

 • Een lagere onderhoudsfrequentie:  de eerste 3/4 jaar zal de tuin nog wat extra aandacht nodig hebben en zal er hier en daar nog een aanpassing nodig zijn om na deze eerste periode een 50% besparing te realiseren ten opzichte van een meer traditioneel ontwerp. WINST op de kosten voor het onderhoud.
 • Lager watergebruik: De inheemse planten in het beplantingsplan zijn gewend aan de omstandigheden zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid regenwater de andere planten zijn op deze behoefte afgestemd. Alleen in het geval van extreme hitte kan er een extra watergift noodzakelijk zijn. WINST op uw water-rekening.
 • Gezondere planten: Een ecologische/naturalistische tuin komt dicht bij de natuurlijke situatie waarbij planten ook gemengd staan, planten kunnen hierdoor elkaar versterken en zijn de planten hierdoor gezonder. WINST doordat er geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn.
 • Minder gebruik van (onvervangbare) grondstoffen: Met uitzondering van de winter moet gras vaak worden gemaaid, door de aanpassing die we gedaan hebben, van gazon naar wilde bloemenweide, is dit maaien nog slechts tweemaal per jaar nodig. Dit levert een flinke besparing op in onderhoud en het gebruik van fossiele brandstof. WINST dus voor het milieu en in uw onderhoudskosten.

3 – Energiekosten.

Bij veel bedrijfspanden zijn de kosten voor het koelen (airconditioning) in de zomer hoger dan de kosten voor het verwarmen in de winter. Met de aanleg van groendaken op uw bedrijfspand behaald u een direct resultaat door een flinke daling in uw energiekosten.

Om een maximaal effect te verkrijgen moet het groendak  worden voorzien van een groenblijvende beplanting.

Bij een buiten-temperatuur van tussen de 25-30 graden celsius is de binnen-temperatuur onder een groendak 3-4 graden lager in vergelijking tot een conventioneel dak. In klimaten waarbij airconditioning essentieel is voor het verkrijgen van een aangenaam werkklimaat kan een groendak een belangrijke rol spelen bij het verlagen van de binnen-temperatuur, een verlaging van de temperatuur van 0,5 graden,  door een groendak, geeft een besparing in de kosten voor airconditioning van 8%.

In Canada heeft Environment Canada onderzoek gedaan bij twee dezelfde bedrijfspanden met één verdieping.  Een van de gebouwen was voorzien van een groendak (met div. grassoorten) waarop een substraatlaag is aangebracht van 10 cm, het andere gebouw was voorzien van traditionele dakbedekking, Het gebouw met het groendak was daarbij 25% goedkoper uit met de kosten voor het koelen met airconditioning in vergelijking met het gebouw zonder een groendak.

Vooral bij grote kantoren en fabrieken is deze besparing van gemiddeld 25% op de energiekosten een belangrijke reden om het gebouw van een groendak te voorzien. Het gaat hier immers over grote bedragen waarbij de investering in een groendak al snel WINST opbrengt.

4 – Gezond en gemotiveerd personeel.

Omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving Agnes van den Berg is gespecialiseerd in onderzoek naar natuur en gezondheid. Uit veel van haar wetenschappelijk onderzoek kwamen feiten naar voren die velen van ons wel zullen (h)erkennen maar waarvan nu onomstotelijk het bewijs is geleverd.

Alleen al het uitzicht op groen, zoals uw werknemers dat straks hebben op bijvoorbeeld het groendak, geeft ons een gevoel van geluk, vitaliteit en werkt stress-verlagend.   Een belangrijke eigenschap van planten is het zuiveren van de lucht hier kunnen wij in het kantoor goed gebruik van maken. Het werken in een groene omgeving heeft een positieve invloed op ons gevoel van welbehagen, creativiteit en gezondheid, uw werknemers voelen zich beter en daar kunt ook u de vruchten van plukken. Ook het lage ziekteverzuim bij het werken in een licht en groen pand moet u als muziek in de oren klinken.

 • Huizen in groene wijken zijn meer waard bij de verkoop.
 • In groene wijken is minder criminaliteit.
 • Wonen in een groene omgeving geeft een gevoel van veiligheid.
 • Op groene schoolpleinen wordt minder ruzie gemaakt en minder gepest.
 • Patienten in het ziekenhuis herstellen sneller na een operatie bij uitzicht op groen.
 • Het ziekteverzuim van ziekenhuispersoneel die werken in een gebouw waarbij binnen veel licht en groen is aangebracht (en evt. uitzicht op groen vanuit het gebouw hebben) ligt veel lager dan bij traditionele ziekenhuisgebouwen.
 • Planten in huis en uitzicht er op geeft een gevoel van vitaliteit.
 • Planten zuiveren de lucht en vangen fijnstof op. Dit heeft een positief effect op onze gezondheid.
 • Planten in huis en uitzicht er op werkt stress-verlagend en geven ons een gevoel van welbehagen.

Wanneer uw personeel (human resources) werkt in een pand met veel groen – binnen en buiten – heeft dit een wetenschappelijk bewezen positief effect op de werk(atmo)sfeer. De WINST hierbij is,  gezondere en beter gemotiveerde werknemers met een hogere productiviteit en minder vaak ziek.

In de vorige eeuw gaven grote ondernemingen, zoals de N.S en Verkade, stukken grond aan hun werknemers ter beschikking voor het kweken van voedsel. Wanneer ook u op het bedrijfsterrein hiertoe in staat bent is het zeker de overweging waard, het bespaart u in het onderhoud en het vergroot de goodwill bij uw werknemers.

Het naturalistisch ontworpen groen op en rondom uw bedrijf levert een enorme winst op voor het milieu door een grotere biodiversiteit en het duurzame karakter. Het dierenleven in dit soort stukjes nagebootste natuur zal ook uw werknemers boeien en betrokken maken bij het groen. U laat hierdoor als ondernemer zien dat u betrokken bent bij een beter milieu en dat komt u uiteindelijk alleen maar ten goede. Voor het milieu en uw onderneming betekent dit uiteindelijk onder de streep alleen maar …….WINST!

Website Agnes van den Berg

Website VHG Hoveniers

Website OASIS Gespecialiseerde hoveniers

Website Wilde Weelde

Website Piet Oudolf

Website Nigel Dunnett

Artikel over het ontwerpen van een naturalistische tuin

Artikel over Adam Woodruff, ontwerper van naturalistische tuinen in de VS