Waterperry Gardens in Oxfordshire

(Check Google Translate at the footer area of this site)

wpg1De Waterperry Gardens zijn doordrenkt van geschiedenis, met de beroemde borders met vaste planten die teruggaan tot de jaren 1930 toen de ontembare Beatrix Havergal haar tuinbouwschool voor vrouwen hier vestigde. Hoewel er geen formele plannen van de tuin uit die tijd zijn worden haar grondbeginselen vandaag de dag nog steeds gevolgd. Aan de zuidelijke kant van de oude keukentuin-muur heeft zij een border ontworpen met als doel een zo lang mogelijke periode kleur te bieden.

wpg2

wpg3

Waterperry gardens are steeped in history, with the famous, purely herbaceous border dating back to the 1930s when the indomitable Beatrix Havergal established her School of Horticulture for Ladies. While there are no formal plans for the garden from that time, her general planting principles are still followed today.Running more than 200 feet along the length of the old kitchen garden wall, the south-facing herbaceous border was designed to give as long a display as possible of colour and interest.

wpg4

In het lange bestaan van de tuin zijn er veel nieuwe designelementen toegevoegd, zoals bijvoorbeeld dubbele border met kleurrijke gemengde beplanting. In de gemengde dubbele border hoe bloemen, stammen, herfstblad en fruit in hun prachtige vormen en kleuren weerspiegelen in de tegenover gelegen border. De formele ‘Knot garden’ toont ons planten uit lang vervlogen tijden tot aan de twintigste eeuw. De kruidentuin wordt versierd met een prachtige Wisteria-boog. De rozentuin laat ons verschillende rozen-displays zien.

wpg5

New design elements have been incorporated into the 8 acre gardens over the years, including the mixed double colour border. This shows beautifully how to use flowers, stems, autumn foliage and fruit in design, with each colour change reflected in the border opposite.A formal knot garden reflects plants that would have been found in Tudor or Stuart times, moving onto Georgian and Victorian gardens and the twentieth century. There’s also a herb border and a spectacular white and lavender wisteria arch.The Mary Rose Gardens show how different types of rose can be used in different settings

wpg6

wpg7

wpg8

www.waterperrygardens.co.uk