PIET OUDOLF: FALL, WINTER, SPRING, SUMMER, FALL

published with permission of Friends of The High Line New York
published with permission of Friends of The High Line New York

Paul van Meter van Viaduct Green vraagt in onderstaande tekst aandacht voor zijn filmproject waarin hij Piet Oudolf gedurende enkele seizoenen gaat volgen. Paul is voor dit project een fondsenwerving gestart op de Checkerboard Film Foundation.

In de beeldende kunst zijn er slechts enkele die hebben weten door te dringen tot menigeen zijn bewustzijn, Pablo Picasso en Andy Warhol zijn enkele artiesten die ons wisten te raken en een groot publiek wisten te bereiken. Grote projecten van Oudolf zoals; de High Line in New York en de Lurie Garden in Chicago zijn erg succesvol en hebben er mede voor zorg gedragen dat de naam Piet Oudolf bij een breed en groot wereldwijd publiek bekend is. Piet Oudolf gebruikt planten om ware kunstwerken te maken die mensen weten te raken en waardoor zijn ontwerpen een heuse emotionele beleving worden.

De documentaire volgt Piet en een aantal van zijn meest belangrijke tuinen door de seizoenen heen in prachtige HD filmbeelden. Alle aspecten die zijn projecten zo uniek en revolutionair maken, de schilderachtige composities van vergeten en opnieuw geïntroduceerde  planten komen hierin aan bod. De beleving van alle stadia van een plant inclusief dode plantdelen geven zijn tuinen een natuurlijke uitstraling en hebben vele van ons weten te raken en geleerd vanuit een ander perspectief naar planten en tuinen te kijken. De documentaire laat een beeld zien van een belangrijk figuur maar misschien nog wel belangrijker is het educatieve karakter ervan. Noel Kingsbury, de mede schrijver van veel van Piet’s boeken zegt hierover, “Ik zou graag een hele nieuwe generatie van een heleboel Piet Oudolf’s zien”.

Het fondsenwervingsproject is opgedeeld in; productie en editing . In eerste instantie heeft hij grofweg $ 100.000 nodig voor de lente (maart/april) . Als u in de gelegenheid bent om dit belangrijke project te ondersteunen kunt u dit doen door zijn fondsenwerving op CHECKERBOARD FILM FOUNDATION, waarvan u hieronder de gegevens van kunt vinden. Bekijk hier een korte video over het project

published with permission of Friends of The High Line New York
published with permission of Friends of The High Line New York

Paul Van Meter of VIADUCTgreene, recently shared a Vimeo video on Facebook. It is a fundraising teaser for a feature-length documentary on Piet Oudolf and his work. 

PIET OUDOLF: FALL, WINTER, SPRING, SUMMER, FALL A Feature-Length Documentary 

“For me, garden design isn’t just about plants, it is about emotion, atmosphere, a sense of contemplation. You try to move people with what you do.” 

In any of the visual arts, how often does someone infiltrate popular consciousness? Pablo Picasso, Andy Warhol… once in a generation? With the astounding success of New York’s High Line and Chicago’s Lurie Garden, Piet Oudolf is approaching a rarified level of name-recognition. Consider that his medium is gardening, and his celebrity is all the more remarkable. He is one of a very few to define gardening as an art.

This feature documentary will follow Piet and a number of his most important gardens across five seasons, capturing, in beautiful high-definition cinematography, all the aspects that make his designs so unique and revolutionary: painterly compositions featuring forgotten or unheralded plants; the celebration of a plant’s full life cycle including death; and the orchestration of these elements in gardens that evoke the emotional responses of being in the wild – and are, in fact, fantastically bio-diverse – but done so by meticulous design. The film will be a vital record of a profoundly important figure. But perhaps most importantly it will be an education in the creative process, and its important ecological implications. As Noel Kingsbury, garden critic and co-author of Piet’s many books, says, “I want to see a new generation of lots of Piet Oudolfs.”

Fundraising will be broken into two phases- production and editing. At this time, Piper needs to raise roughly $100,000 by spring (March/April). The Checkerboard Film Foundation is a 501(c)(3) non-profit institution. Please join me in supporting this important project.

Contributions can be sent to:

Checkerboard Film Foundation
1 East 53rd St, 14th Floor
New York, NY 10022
(Please note in a cover letter or the check memo that your funds are for the Piet Oudolf project).

Questions? Please contact Tom Piper at tlp4@mac.com.

img008 a