And the winners are… Fhreja Deckers and Francis Vos.

IMG_7995

See English text below

Op een apart terrein van de Tuinen van Appeltern krijgen tien ontwerpers jaarlijks de gelegenheid hun ingezonden ontwerp te realiseren op een oppervlakte van 100 m2. Dit jaar was het de vierde maal dat dit evenement werd georganiseerd met als thema; de uitdaging. Voor tuin en landschap architecten Fhreja Deckers en Francis Vos verliep deze uitdaging in ieder geval zeer geslaagd toen zij bij de verkiezing van ‘Het Gouden Potlood’ in alle drie categorieën de winnaars bleken.

Het Gouden Potlood.

De verkiezing van Het Gouden Potlood vormt de finale van dit jaarlijkse tuinevenement waarbij het aanwezige publiek op deze dag de winnaar kiest. Het lukte Fhreja Deckers en Francis Vos om de meeste stemmen te winnen met hun ontwerp ‘Ontspanning na Inspanning!’ waarbij hun tuin winnaar werd als beste ontwerp, meest inspirerende tuin en het beste hergebruik van materialen. Voor Fhreja was deze verkiezing niet de enige uitdaging in 2013, ook startte zij dit jaar haar eigen buro voor tuinarchitectuur.

Eind 2012 was de kans daar, om een tuin te mogen ontwerpen voor het Appeltern Tuinenfestival. Omdat de twee landschapsarchitecten elkaar in het ontwerpproces versterken heeft Fhreja, Francis gevraagd met haar de uitdaging aan te gaan.

IMG_7256

Fhreja Deckers.

De natuurrijke omgeving van de Bommelerwaard waar Fhreja in opgroeide was al vanaf haar jeugd een grote bron van inspiratie. Na een periode van 15 jaar waarin Fhreja werkte als hovenier en tuinontwerpster  bij verschillende bedrijven begon zij dit jaar haar eigen ontwerpbureau.

De deelnemers

De jury die de 10 tuinen heeft geselecteerd bestond uit Ben van Ooijen van De Tuinen van Appeltern en Michel Lafaille als Curator van het Appeltern Tuinenfestival.

  1. De Goudduivel – Jacqueline Volkers (kijk hier)
  2. Beschouwen – Jelle Dijkstra
  3. Ithaka – Jeanne Meijboom & Jolanda Vreeken
  4. De Verleiding – Erik Bretveld
  5. De Horizon voorbij – Marja Wennemers
  6. Veerkracht – Marion Vermeulen & Marianne Tuyn
  7. De Vier Elementen – Peter van Dam
  8. Récreatie – Erwin Elschott & Jesse van Keeken
  9. Balans –  Erik Bretveld
  10. Ontspanning na Inspanning – Fhreja Deckers & Francis Vos

IMG_3830

De Uitdaging als thema.

De uitdaging zit hem in het hergebruik van materialen uit de bestaande tuinen van het festival van vorig jaar. Deze metamorfose moeten we dus zien als het thema; De Uitdaging. De inhoudelijke thema’s zijn daarbij dus per tuin totaal verschillend .  Een thema als bijvoorbeeld Duurzaamheid of Biodiversiteit zou in mijn optiek meer aanspreken en meer in dit tijdsbeeld passen. Het thema voor volgend jaar is ‘Dromend van Holland’ en wellicht is dit een wat duidelijker thema. Naast het hergebruik waren het ontwerpen met een minimum aan materiaal, elementen en financiën de belangrijkste criteria.

Water heeft ook een ontspannende werking.
Water heeft ook een ontspannende werking.

Health Landscapers

Bij het thema ‘ontspanning na inspanning’ van Fhreja Deckers en Francis Vos stond ‘Groen & Gezondheid’ hoog in het vaandel. De twee ontwerpers zijn in hun hoedanigheid als Health-Landscapers  al langere tijd gespecialiseerd op dit terrein waarbij zij bij hun ontwerp voor deze winnende tuin wetenschappelijke ontwerprichtlijnen hebben omgezet naar toepasbare ontwerpmethodes. Bij het maken van dit ontwerp zijn zij er in geslaagd om op een duidelijke wijze te laten zien dat het bereiken van gezondheid kan gaan langs een weg van inspanning en/of ontspanning.

Het ontwerp

De tuin is duidelijk verdeeld in twee kanten waarin een ieder zijn weg naar gezondheid kan vinden. De linkerzijde biedt mogelijkheden voor inspanning waarbij vetverbranding voor het gezondheidsaspect zorgt en de rechterzijde de mogelijk om een lagere hartslag te bereiken door ontspanning. Er is dus duidelijk aangegeven wat je zoal in de tuin kunt doen om een betere gezondheid te krijgen, daarbij zal het onderhoud van de tuin voor de nodige in en ontspanning zorgen.

Daarnaast zorgt de opdeling van de tuin ervoor dat deze niet in zijn geheel kan worden bekeken wat een bepaalde spanning en nieuwsgierigheid bij de bezoekers teweeg brengt.

Inspanning

De toeschouwer wordt uitgedaagd om trap te lopen, een halter op te tillen, te fietsen of trampoline te springen om zich te vermaken, gezond te bewegen voor meer energie, als lichaamsoefening of om calorieën te verbranden. Deze manier van bewegen is aantrekkelijk voor zowel jong als oud. Het slingerende pad van rood split zet aan tot bewegen. De hoogteverschillen, het afwisselende beeld en de vorm van de beplanting maken dit tuindeel interessant en trekt de passant de trap op. De vurige kleuren van de bloemen en rode bladplanten geven energie en werken activerend.

Gebruikte planten:
• Acaena microphylla ‘Kupferteppich’;
Acer palmatum ‘Bloodgood’;
Achillea millefolium ‘Terracotta’ ;
• Achillea millefolium ‘Red Velvet’;
Crocosmia x crocosmiiflora ‘Lucifer’;
• Helenium ‘Moerheim Beauty’;
Heuchera micrantha ‘Palace Purple’;
Imperata cylindrica ‘Red Baron’;
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’;
• Sedum ‘Purple Emperor’;
• Stipa tenuissima.

IMG_7332

Ontspanning

Nadat de bezoeker in het inspanningsdeel actief heeft bewogen, kan deze door het gat in de haag kruipen richting het ontspanningsgedeelte. Hoe kun je beter ontspannen dan op bed? De dromerige omgeving wordt gevormd door de aanwezigheid van spiegelend water, een lichtgekleurd pad inclusief grote zitkeien en een passende beplanting. Omsloten beplanting en schaduw van grote heesters geeft een beschermd gevoel. Het geluid van krakend split, ritselende grassen en dierengeluiden leiden af van dagelijkse beslommeringen. Het effect van deze ontspanningstuin is een lagere hartslag, diepere ademhaling, lagere bloeddruk en vermindering van stress. De bloem- en bladkleur van de beplanting is blauw, paars, grijs en wit, wat rustgevend werkt.

Gebruikte planten:
• Allium ‘Globemaster’;
• Cornus kousa ‘Chinensis’;
• Festuca glauca;
• Geranium ‘Philippe Vapelle’;
• Hosta ‘Halcyon’;
• Nepeta faassenii;
• Salvia nemorosa ‘Blaukonigin’;
• Stachys byzantina;
• Verbena bonariensis

IMG_3839

Groen & gezondheid.

Er is een steeds groter wordende bewustwording dat groen in onze directe omgeving ontzettend belangrijk is en veel positieve effecten heeft. In groene wijken leven de mensen gezonder, veiliger en langer. Wetenschappelijk is hier de laatste tijd steeds meer onderzoek naar.  De omstandigheden waarin wij leven heeft ook een grote uitwerking op onze gezondheid, uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat mensen met een laag inkomen 50-60 % meer kans hebben op het krijgen van hart en vaat ziekte en om daaraan te overlijden. Deels komt dit door slechtere leefomstandigheden, zoals het leven tussen veel beton en weinig groen. Doordat we steeds minder tijd in de buitenlucht en natuur doorbrengen heeft dit dus een grote invloed op onze gezondheid.

Zelfs als we een bezoek aan de tuin meerekenen als een bezoek aan de natuur komt 25 % van ons hier niet vaker dan éénmaal per jaar. De groep tussen 18-24 jaar komt helemaal weinig in de natuur maar liefst 41 % komt zeer weinig in de natuur. Er kan dus een verband worden gelegd tussen de afnemende gezondheid en de toenemende verwijdering van mensen tot de natuur. De grote steden leveren meer prikkels die stress opleveren en zijn de verleidingen voor een ongezond leven groter dan leven in een groene,natuurlijkere omgeving.

De winnaars

De ontwerpers Deckers en Vos hebben dit onderwerp bij een groot publiek op een duidelijke en begrijpbare wijze vorm gegeven en zo een belangrijke bijdrage geleverd aan een grotere bewustwording van het belang van een groene leefomgeving op onze gezondheid. Het ontwerp wat duidelijk en uitdagend was, het belangrijke thema ‘Groen en Gezondheid en de beplanting hebben van deze tuin en hun ontwerpers de terechte winnaars gemaakt van deze tuincompetitie.

Water zorgt ook voor een grotere biodiversiteit in de tuin.
Water zorgt ook voor een grotere biodiversiteit in de tuin.

The election of ‘the Golden Pencil’ is the final of this annual garden event where the audience chooses the winner on this day. Fhreja Deckers was the winner of this competion  with her design “Relaxation after Exercise!” The most votes went to her garden for; the best design, most inspiring garden and the best reuse of materials.

Fhreja Deckers

The natural surroundings of the Bommelerwaard where Fhreja grew up in was a great source of inspiration. After a period of 15 years in which Fhreja worked as a gardener and garden designer at various companies,  she started her own garden-designstudio. Within the theme ‘relaxation after exercise’ of Fhreja Deckers and Francis Vos was “Green & Health ‘high priority. The two designers in their capacity as Health Landscapers have long specialized in this field which they have converted Scientific design guidelines into applicable design methods in their design for this winning garden.

IMG_7246

IMG_8044

The Design

In making this design they have succeeded to show In a clear manner that achieving health can go along a path of effort and / or relaxation.

The garden is clearly divided into two sides in which everyone can find his way towards health. The left side allows for fat-burning exercise which provides the health aspect and the right for relaxation wich provides a lower heart rate. It’s  clear what you can do in the garden to get better health. Because the design uses two garden rooms the garden can’t be viewed as a whole. This makes it interesting for curious people.

IMG_8032

Plants & Health

There is a growing awareness of green in our immediate environment is extremely important and has many positive effects. In green areas people are healthier, safer and have a longer life. The circumstances in which we live has a great effect on our health, for example, research has shown that people with low incomes have 50-60% more chance of getting cardiovascular disease. Partly this is due to poorer living conditions, such as life between many concrete and little green. Because we spend less and less time outdoors and in nature this has a major impact on our health. Even if we include a visit to the garden and nature is 25% of us here not more than once a year. The group aged 18-24 is less than 41% in nature. There may be a link between the declining health and increasing connection of people to nature.

IMG_7872

The Winners

The designers Deckers and Vos have shaped this subject in a clear and understandable manner to a large audience and as an important contribution to a greater awareness of the importance of a green environment on our health. The design which was clear and challenging, the major themes Green and Health and the planting-design of this garden makes these two designers the rightful winners of this garden competition.

IMG_7295

IMG_7279

Click on picture;

Pictures; FransPhotography – Leon van Wendel de Joode – Fhreja Deckers. WWW.FHREJA.NL

Sponsoren van deze tuin zijn;

Ebema Stone & Style – www.ebema.be

Michel Oprey & Beisterveld Natuursteen – www.mo-b.nl

Boomkwekerij van den Berk – www.allebomen.nl

Brucs natuursteen objecten – www.brucs.nl

Van Bruchem Aanneming – www.vanbruchem-aanneming.nl

Trampolineplein – www.trampolineplein.nl

Tuinhout Zeeland – www.tuinhoutzeeland.nl

De Tuinen van Appeltern – www.appeltern.nl