Lente tuin inspiratie-Inspiration for your Spring Garden

SAM_0794

Keukenhof Spring 2013

Om te genieten van bloeiende bloembollen – zoals tulpen, narcissen, hyacinten, crocussen en andere bloemen – moeten de bloembollen in de herfst worden geplant. Dat is het inspannende aspect, daarnaast bestaat er ook een plezierig aspect aan bloembollen. Er is namelijk niets makkelijker dan bloembollen te laten groeien en bloeien. Zelfs de onhandigste tuinier kan een mooie voorjaarstuin creëren met bloembollen.

(English text below)

Voorjaarsbloembollen moeten in de herfst worden geplant omdat ze een koude periode nodig hebben om in het voorjaar tot bloei te komen. De enige regel is dat voorjaarsbollen voor de eerste vorst moeten worden geplant. Het is het beste de bollen zo snel mogelijk na aankoop, te planten. Als je ze nog even moet opslaan, zorg dan dat ze droog en koel (tussen de 10 en 15 graden Celsius) bewaard worden.SAM_0813Keukenhof Lente 2013

Naast tulpen en narcissen, kan je ook andere bijzondere Nederlandse bloembollen zoals Scilla, Puschkinia, Muscari, Fritillaria, Allium, Camassia en Eremurus planten.
Voorjaarsbloeiende bollen hebben een grote verscheidenheid aan kleuren, hoogtes en bloeiperiodes. Laat je fantasie het werk doen. Alles wat je moet weten over het planten van bloembollen staat op de verpakking geschreven of is verkrijgbaar bij de bloembollen leverancier. Wat je moet weten is; de kleur van de bloem, in welke maand deze bloeit, hoe hoog hij groeit, en hoe diep.SAM_0869

Bollen die geschikt zijn voor verwildering hebben nog net iets meer te bieden dan de bollen die onder de noemer ‘meerjarenbloei’ vallen. Verwilderingsbollen blijven na de bloei ook in de grond en komen ook ieder jaar terug, maar als bijkomend voordeel breiden ze zich uit, mits geplant onder ideale omstandigheden (licht en lucht). Verwilderingsbollen kunnen zelfstandig fungeren, zoals sneeuwklokjes en krokussen in gazons en grasbermen, maar ze kunnen ook onderdeel uitmaken van een bestaande beplanting, bijvoorbeeld in plantvakken met bodembedekkers onder bomen en heesters. Schetterende kleuren zijn in zo’n meer natuurlijke sfeer uit den boze; hier passen gedempte tinten zoals zachtgeel, blauw en wit. Narcissen, Scilla’s en Leucojums zijn voorbeelden van verwilderingsbollen die hier op hun plaats zijn.SAM_0867

Bloemen in bakken en potten zijn niet meer weg te denken uit de stedelijke omgeving omdat juist dit soort elementen à la minute voor verfraaiing zorgt. Met bakken, potten en schalen zijn allerlei mogelijke invullingen te verzinnen. De enige voorwaarde waarmee rekening gehouden dient te worden is dat de beplanting ‘windbestendig’ moet zijn. Naast krokus, Scilla, Chionodoxa en druifjes zijn het dan ook vooral de laagblijvende tulpen en kleinkronige narcissen die in aanmerking komen.SAM_0847

Ingeplant met meerdere soorten ‘droge’ bollen die elkaar in bloei opvolgen. Dat houdt in aanplant van meerdere lagen boven elkaar, volgens het zogenaamde ‘lasagnesysteem’: vroegbloeiende bollen als bovenste laag, later en laatst bloeiende bollen in de middelste en diepste laag. Resultaat: wekenlang kleur!SAM_0799

It’s a fact of life: to enjoy the glorious bulb flowers that bloom in spring – such as tulips, daffodils, hyacinths, crocus and others – you must plant them in the autumn. That’s the hard fact. The fun fact is that nothing is easier to grow or more colourfully rewarding than flower bulbs. Even the most unskilled gardener can create a breathtaking and beautiful spring garden with bulbs. Spring-flowering bulbs must be planted in the autumn because they require a sustained “dormant” period of cold temperatures to stimulate root development. The only rule is that, spring-flowering bulbs must be planted before the first hard frost. It’s best to plant bulbs as soon as possible after bringing them home. If you must store them, keep them dry and cool – between 10 and 15 degrees (°C).SAM_0852

In addition to tulips and daffodils, you’ll also want to plant other exotic Dutch bulbs, such as spring-flowering Scilla, Puschkinia, Muscari, Fritillaria, Allium, Camassia, and Eremurus. Spring-flowering bulbs offer a wide variety of colours, heights and flowering periods. Let your imagination run wild. Easy-to-grow bulbs allow you to concentrate on garden design. All you really need to learn about planning your garden is written on the package, or available from your bulb supplier. What you need to know is: the colour of the flower, which months it will bloom, how high it will grow, what month to plant, and how deep to plant.SAM_0855

For naturalised plantings: bulbs suitable for naturalising have just a little more to offer than the ones for multiple-year flowering. Like them, bulbs for naturalising also remain undisturbed after flowering and will come back again every year, but their added benefit is that their numbers will continue to increase as long as they have been planted under ideal conditions (light and air). Naturalised bulbs can function as independent plantings – snowdrops and crocuses in lawns and grass-covered verges – but they can also be included in existing plantings such as in planting beds with groundcover plants beneath trees and shrubs. In these more natural-looking situations, glaring colours would be out of place; better here would be the more muted tones of pastel yellows, light blues and white. Narcissi, scillas and leucojums are examples of bulbs that will naturalise and look just right here.SAM_0862

It would be hard to conceive of urban environments without flowers in pots and containers. After all, they can perk up a spot almost instantly. Pots and containers offer hundreds of ways to make these sites attractive. The only condition is that the plants have to tolerate wind. Besides Crocus, Scilla, Chionodoxa and Grape Hyacinths, other good choices would be the shorter tulips and small-cupped daffodils.SAM_0860

planted with several kinds of dry bulb that have successive flowering periods. This will mean planting the bulbs in multiple layers, one over another, according to the “lasagna system”: early-flowering bulbs in the upper layer, bulbs that flower later and last in the middle and deepest layers.
Result: weeks of colour!SAM_0844

SAM_0841

SAM_0845

All pictures taken at Keukenhof Spring 2013.