“Brown is also a color”. Herfst bij Piet Oudolf in Hummelo

‘You look at this, and it goes deeper than what you see. It reminds you of something in the genes – nature or the longing for nature. ‘ Allowing the garden to decompose , he added, meets an emotional need in people ‘you accept death. You don’t take the plants out, because they still look good. And brown is also a color.’ “

hum 1

hum 2

Een uitspraak van Landschaps & beplantingsontwerper Piet Oudolf in de New York Times, 31 januari, 2008. Het beschrijft zijn fascinatie voor de schoonheid van bepaalde afgestorven planten die door hun structuur of de zaadhoofden in de herfst of de winter nog veel indruk maken in de tuin. Een van de belangrijkste uitgangspunten bij zijn ontwerpen is dat een tuin het hele jaar iets moet bieden wat mensen boeit. De privétuin van de Oudolf’s in Hummelo (vanaf 1982) is het laboratorium voor de vele ideeën van Piet. De tuin heeft feitelijk de functie van showroom waarin hij graag zijn klanten ontvangt.

A statement of Landscape and planting designer Piet Oudolf in the New York Times, January 31, 2008. It describes his fascination with the beauty of some dead plants still make a big impression in the garden with their structure and seed heads in the fall or winter. One of the key principles in its design is that a garden should offer anything what fascinates people all year. The private garden of the Oudolfs in Hummelo (from 1982) is the laboratory for the many ideas of Piet. The garden has actually the function of showroom where he likes to invite his clients.

hum 3

hum 4

De tuin in Hummelo heeft in zijn bestaan al veel veranderingen ondergaan, het verwijderen van de imposante taxuscoulissen die aan het einde van de tuin voor de structuur zorgde was wel de meest ingrijpende. Op veel foto’s van de tuin zijn deze hagen nog te zien, zij waren een waar icoon in de tuin die ook veel last hadden van de hoge waterstand ter plaatse en enkele overstromingen. In 2011 besloot Piet de hagen die ondertussen langzaam aan het afsterven waren weg te halen en niet te vervangen.

The garden Hummelo has undergone many changes in its history, removing the imposing yew hedges that made the structure at the back end of the garden was the most profound. On many pictures of the garden these hedges can be seen, they were a true icon in the garden which had also suffered from the high water on the spot and some flooding. In 2011, Piet decided that the hedges, who were slowly dying in the meantime, had to be removed and not replaced.

hum 5

hum 6

hum 7

De hagen die rondom de tuin staan vormen momenteel het enige architectonische element en geven de tuin een omsloten effect. Veel van de beplanting in de tuin is samengesteld om laat in de zomer te gaan bloeien waarbij planten zoals; Verbascum, Helenium, Astilbe, Echinops, Eryngium en Stachys voor de structuur zorgen. Piet Oudolf gebruikt ‘vulplanten’, dit zijn vaak vormloze planten die de ruimtes tussen de structuurplanten opvullen, voor het brengen van kleur in zijn tuin(ontwerpen). Bij de tuin in Hummelo zijn dit bijvoorbeeld, Geranium, Potentilla, Geum, Nepeta en Saponaria.

The hedges that surround the garden are currently the only architectural element and give the garden an enclosed effect. Many of the plants in the garden are choosen for late summer to bloom, where such plants, Verbascum, Helenium, Astilbe, Echinops, Eryngium and Stachys provide the structure. Piet Oudolf uses ‘filler plants’, these are often shapeless plants that fill spaces between the structure plants and bring color to the garden. In the garden at Hummelo this plants are for example, Geranium, Potentilla, Geum, Nepeta and Saponaria.

hum 8

hum 10

hum 11

hum 12

De tuin van de Oudolf’s (10.000 m2) in Hummelo is te bezoeken check daarvoor hier hun website.( Look here for more information about the Hummelo garden)

kt

De foto’s bij deze reportage zijn van Tuin & landschap ontwerper Karen Bertram (Buro Kwaliteitstuin), bekijk hier haar website en hier haar fraaie facebookpagina met veel tuiniertips.

Pictures with kind permission of Landscape designer Karen Bertram.