Waarom Groendaken zo belangrijk zijn!

rg 4Groendaken zijn populair en spreken bij veel mensen tot de verbeelding. Het decoratieve effect wat groendaken met zich meebrengen is belangrijk maar nog belangrijker zijn de positieve uitwerkingen voor ons milieu. Groendaken kunnen bijdragen aan een grotere biodiversiteit , ze kunnen een rol spelen in waterbeheer en biofiltratie.

Groendaken zijn er in veel uitvoeringen, de meest voorkomende is die met een simpele Sedum-beplanting , hierbij wordt een laag substraat aangebracht en worden er vervolgens één maar vaak meerdere Sedum soorten uitgestrooid over de substraatlaag. Deze vorm van een groendak heeft vrijwel geen onderhoud nodig , maar is in mijn ogen wel erg fantasieloos . rg 5

Groendaken kunnen we simpelweg als volgt indelen ;

  • Extensieve groendaken of vegetatiedaken , de planten groeien op een dunne laag substraat en zijn functioneel.
  • Intensieve groendaken zijn daktuinen. Deze zijn vaak voorzien van conventionele beplanting.
  • Semi-intensieve groendaken zijn eigenlijk een tussenvorm van de twee bovengenoemde daken. Deze daken zijn visueel aantrekkelijk en functioneel.

Extensieve en semi-intensieve groendaken worden meestal voorzien van plantgemeenschappen die goed zijn bestand tegen bepaalde omstandigheden. Meestal zijn dit planten die we normaal gesproken tegenkomen in de ‘droge weide’.

In veel steden overal ter wereld worden mensen aangemoedigd om zogenaamde ‘regen-tuinen’ aan te leggen. Groendaken kunnen hier ook een grote rol in spelen. Een andere belangrijke functie voor een groendak is Biofiltratie , dit is het terugbrengen van vervuilende chemicaliën door middel van planten. Het openbaar groen in onze steden heeft hier een belangrijke rol in maar door het aanleggen van groen d.m.v  kunstmatige groeiomstandigheden zoals groendaken en muurtuinen kunnen we in dicht-bebouwde steden de vervuiling nog beter aanpakken. Planten kunnen stofdeeltjes opvangen en vervolgens afbreken, deze stofdeeltjes en andere complexe organische verbindingen worden kortweg VOS ( vluchtige organische stoffen ) genoemd. Planten kunnen VOS opvangen en vervolgens omzetten in CO-2 en water. Niet alle planten zijn hier even geschikt voor en hierdoor wordt er vaak gekozen voor een gemengde beplanting.

Een Amsterdams Groendak.
Een Amsterdams Groendak.

Onlangs werd er in Amsterdam  het initiatief genomen om in de binnenstad honderd groendaken van elk +/- 100 m2 te realiseren. Dit moet uiteindelijk een natuurreservaat van 1 Ha groot gaan worden , lees er hier meer over op Zaans Groen Bulletin.rg 6

rg 7

rg 8

rg 9

rg 10

Klik op foto voor vergroting ;

floral-roof-green-insulation-700x1041