Alarm voor Virunga National Park.

Zeist – Het Wereld Natuur Fonds (WNF) maakt zich grote zorgen voor flora en fauna vanwege alarmerende berichten dat het Britse SOCO International aanstalten zou maken om naar olie te boren in Virunga Nationaal Park. Onder het mom van wetenschappelijk onderzoek hebben de Congolese autoriteiten de oliemaatschappij toestemming gegeven om daarvoor de eerste voorbereidingen te treffen. De gang van zaken leidt inmiddels in binnen- en buitenland tot ophef. WNF zet alles op alles om olieboringen in het park te voorkomenIn maart vorig jaar lieten de Congolese autoriteiten weten dat Afrika’s oudste nationale park off limits zou zijn voor de oliemaatschappijen. Nu blijkt dat SOCO International vorig najaar toch toestemming heeft gekregen om onderzoek te doen naar de olievoorraden in Virunga Nationaal Park. WNF en haar partnerorganisaties ter plekke hebben gezien hoe hiervoor de eerste voorbereidingen zijn getroffen. Gevreesd wordt dat oliemaatschappij Total (Frankrijk) snel volgt, omdat die ook een olieconcessie heeft die deels overlapt met het park.

Berggorrilla’s
Virunga Nationaal Park werd met meer dan 700 vogelsoorten en 200 zoogdiersoorten in 1925 uitgeroepen tot Afrika’s eerste Nationale Park. Het gebied staat sinds 1979 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Een kwart van de laatste berggorilla’s op aarde leeft in het park. Hun leefgebied ligt niet direct in een olieconcessie, maar het is de verwachting dat de mensapen toch nadelige gevolgen ondervinden van mogelijke olieboringen. Bijvoorbeeld omdat dit leidt tot een toestroom mensen en verkeer in het park. In totaal telt onze planeet nog 786 berggorilla’s.De olieboringen in het park druisen in tegen een flink aantal Congolese en internationale natuurbeschermingswetten en -regels.

Burgeroorlog
 “De bijzondere natuur van Virunga staat al jaren onder druk door een burgeroorlog. Toch is het gelukt om het park al die tijd te beschermen en is de populatie berggorilla’s bijvoorbeeld licht gegroeid. Daarvoor hebben -sinds WNF hier 40 jaar geleden aan de slag ging- ruim honderd parkmedewerkers hun leven gegeven. Het is schokkend om te zien hoe makkelijk dat allemaal terzijde wordt geschoven om economische belangen te dienen,” zegt WNF-directeur Johan van de Gronden.

WNF erkent dat na jaren van strijd economische activiteiten noodzakelijk zijn om DR Congo er weer bovenop te helpen. WNF vindt echter dat de economische ontwikkeling op een duurzame manier moet plaatsvinden. Illegale praktijken, mismanagement en niet-duurzame initiatieven ondermijnen op de lange termijn het welzijn van de bevolking en de natuurbeschermingsresultaten die –ondanks de onrustige situatie- de afgelopen jaren zijn bereikt.

Europese Commissie
De Europese Unie steunt het gebied waar Virunga Nationaal Park deel van uitmaakt al jaren in haar natuurbeschermingsactiviteiten. Inmiddels hebben verschillende Europarlementariërs dan ook vragen gesteld over de kwestie, waaronder de Nederlandse Gerben-Jan Gerbrandy van D66. De Europese Commissie is gevraagd om de situatie goed te monitoren, juist door de steun aan het gebied voort te zetten.

Ook vindt WNF dat de Europese overheden waar de oliemaatschappijen die in Virunga willen boren gehuisvest zijn, de plicht hebben ervoor te zorgen dat deze bedrijven zich houden aan internationale verdragen en de Congolese wet.

bronhttps://www.wnf.nl/nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=6388

Enhanced by Zemanta