AH en WNF samen voor duurzame aardbeienteelt

WNF en Albert Heijn gaan samenwerken aan het verduurzamen van de aardbeienteelt in Zuid-Spanje. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) gaat samenwerken met Albert Heijn aan het verduurzamen van de aardbeienteelt in Zuid-Spanje. Een groot deel van de Spaanse aardbeienteelt vindt plaats in de omgeving van het natuurgebied Coto Doñana, een waterrijk natuurgebied van internationaal belang voor talloze water- en trekvogels. In het gebied leven bovendien nog enkele tientallen exemplaren van de Iberische lynx, een van de meest bedreigde zoogdieren ter wereld. Maar het gebied en de planten en dieren die er leven staan onder druk, onder andere door toerisme, aanleg van wegen en grootschalige landbouw. Vanaf eind februari zit op alle doosjes Spaanse aardbeien in de AH-winkels een klein boekje, met het WNF-pandalogo, om consumenten te informeren over de aardbeienteelt in Coto Doñana
De Spaanse aardbeien die vanaf februari door heel Europa in de supermarkten liggen worden voornamelijk geteeld in de Spaanse provincie Huelva. In deze provincie ligt ook het Coto Doñana natuurgebied. Hier vindt 60% van de Spaanse aardbeienteelt plaats; dit komt neer op 4.500 – 6.000 hectare aardbeienvelden (vergelijkbaar met 9.000 – 12.000 voetbalvelden). Tot voor kort werden er nauwelijks duurzaamheidseisen gesteld aan de wijze waarop de aardbeienteelt plaatsvond. Zo is bij ruim 50% van de aardbeienvelden sprake van illegaal watergebruik: waterputten worden zonder de benodigde vergunningen aangelegd. Het WNF heeft nu, samen met lokale telers, een aantal criteria opgesteld waarmee de aardbeienteelt minder belastend wordt voor de natuur. Dit zijn criteria over legaal land- en watergebruik, efficient watergebruik, oog voor behoud en herstel van de biodiversiteit rondom de aardbeienvelden en minimaal gebruik van pesticiden. Daarnaast is het WNF een pilot-project gestart op 0.5 hectare van een lokale aardbeienteler. Met inzet van technische hulpmiddelen verwacht het WNF hier aan te tonen dat het huidige gemiddelde waterverbruik nodig voor de aardbeienteelt (6.500 m3 per hectare per jaar) met 20-30% omlaag kan. Het terugdringen van het waterverbruik is belangrijk omdat het grondwaterpeil, maar ook het waterniveau in bepaalde kreken die de moerassen van Coto Doñana in de zomer van water voorzien, een alarmerende afname vertonen. Voorbeeldfuntie Albert Heijn neemt jaarlijks 5 miljoen doosjes (500 gram per stuk) aardbeien af van vier telers in Huelva. Deze vier telers doen het in verhouding al behoorlijk goed. Zo is bij deze telers geen sprake van illegaal landgebruik, ze zijn niet gevestigd in zones die nodig zijn om de vrije doorgang van de lynx en andere dieren naar omliggende gebieden mogelijk te maken, en zij gaan al heel bewust om met water. In samenwerking met het Wereld Natuur Fonds gaat Albert Heijn ervoor zorgen dat de telers waar zij mee samenwerken hun teelt in de komende drie jaar nog verder verduurzamen. Bijvoorbeeld door hun waterverbruik verder terug te dringen. Einddoel van Albert Heijn en het WNF is dat duurzame aardbeienteelt de overhand krijgt in Huelva. Het feit dat een grote Nederlandse afnemer als Albert Heijn heeft toegezegd alleen verantwoord geproduceerde aardbeien af te willen nemen, en een verbetertraject wil inzetten om dit te realiseren, is een enorme stimulans voor de telers in de regio om te investeren in naleving van de criteria van het Wereld Natuur Fonds. Het WNF streeft ernaar dat vele andere telers en afnemers het voorbeeld van Albert Heijn volgen en ook samen met het Wereld Natuur Fonds willen werken aan verduurzaming van hun teelt. ————————————————————- Coto Doñana Coto Doñana is een waterrijk natuurgebied (wetland) gelegen aan de Atlantische Oceaan in Zuid-Spanje. Het gebied vormt de delta van de Guadalquivir-rivier die hier in de Atlantische Oceaan uitmondt. Grote delen van het gebied hebben een beschermde status, waaronder het Coto Doñana Nationaal Park met een omvang van 54.000 ha (ruim 3x Texel). In Coto Doñana leven dieren als de Iberische lynx, wilde kat, rode vos, wezel, das, otter en Afrikaanse Mangoest (ook wel Faraorat). Maar Coto Doñana is ook vooral een belangrijk natuurgebied voor vele vogelsoorten. Het aantal vogels dat in Coto Doñana overwintert kan de 400.000 bereiken, en in de trektijd (voor-en najaar) doen jaarlijks zo?n 6 miljoen vogels dit gebied aan. In totaal zijn ongeveer 360 verschillende vogelsoorten in Coto Doñana gesignaleerd. Ondanks de beschermde status van het Doñana Nationaal Park en andere delen van het gebied zijn de problemen en bedreigingen groot: mijnbouw, landbouw, toerisme, de aanleg van infrastructuur en wanbeheer. Zo was er in 1998 een ramp bij een mijn net buiten het park waardoor duizenden liters zwaar vervuild water en slib de Coto Doñana instroomden. De activiteiten van het Wereld Natuur Fonds in Coto Doñana zijn vooral gericht op de bescherming en het verantwoord gebruik van de Coto Doñana.

Enhanced by Zemanta